Inleiding

Tijdens de “COVID-19 crisis” of “coronacrisis” is het uiterst belangrijk dat mensen elkaar helpen of geholpen worden. Langs diverse kanten werden burgerinitiatieven opgestart. Familie, vrienden, buren helpen elkaar waar ze kunnen en steken ook een handje toe bij inwoners voor wie het iets minder vlot loopt.
In dergelijke crisissituaties is het uiterst belangrijk dat het stadsbestuur een daadkrachtig beleid voert! De stad bevorderde de solidariteit onder alle inwoners met het project “Hamont-Achel helpt” waarbij beroep werd gedaan op vrijwilligers.

Als CD&V-fractie zijn we echter van mening dat bijkomende maatregelen alsnog dienen opgestart te worden om de meest kwetsbaren uit onze maatschappij te helpen.

Want een lokaal bestuur moet zeker nu, in volle coronacrisis, het beste van zichzelf geven!
Met heldere informatie, een goed georganiseerde vrijwilligerswerking, telefonisch contact met kwetsbaren en andere acties dient het stadsbestuur nu voor ons allemaal te zorgen. Want naast het medische aspect verdient ook ons mentaal welzijn de nodige aandacht. We zijn bezorgd over de gevolgen voor onze inwoners van de noodzakelijke opgelegde quarantainemaatregelen opgelegd door de Federale overheid. Deze hebben een impact op mensen die al zo kwetsbaar waren. Inwoners met psychische problemen, kinderen in problematische gezinssituaties, mensen in (kans)armoede, …

CD&V Hamont-Achel stelt voor om de meest kwetsbare inwoners extra te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Daarom stelt de CD&V-fractie voor om volgend vijf puntenplan op heel korte termijn uit te werken:

 

1.      Permanentie van de sociale dienst

Tijdens de coronacrisis blijven de maatschappelijk werkers bereikbaar voor personen met financiële, sociale of psychologische problemen. Deze personen kunnen ook steeds bij hen terecht voor administratieve ondersteuning bij het invullen van een aantal documenten rond de coronacrisis zoals bv. de formulieren m.b.t. werkloosheid door overmacht.

2.     Proactief contact met kwetsbare personen

De maatschappelijk werkers contacteren proactief kwetsbare personen om na te gaan of er problemen zijn. Aan de directies van de scholen wordt gevraagd of zij kwetsbare gezinnen kennen die ook gecontacteerd dienen te worden. Zo wil de stad Hamont-Achel tijdens de coronacrisis iedereen bereiken en werkt ze een oplossing op maat uit.

3.     Aandacht voor intra-familiaal geweld en psychosociaal welzijn

Nu veel gezinnen verplicht in isolement leven, besteedt de stad extra aandacht aan intra-familiaal geweld. Ze zet in op sensibilisering voor de hulplijn 1712 en geeft tips om als gezin om te gaan met conflicten tijdens de coronacrisis. Personen met vragen rond psychosociaal welzijn verwijst het OCMW door naar de geschikte hulpverleners.

4.    Toekenning eenmalige “coronapremie” van 150,00 euro

Als na een sociaal onderzoek door de maatschappelijk werksters van het OCMW blijkt dat kwetsbare personen door de coronacrisis extra financiële problemen hebben, kunnen ze een eenmalige premie aanvragen van maximaal 150,00 euro. Deze “coronapremie” kan dienen voor de aankoop van voeding, het telefoonbudget, de betaling van de huishuur, het opladen van de budgetmeter, de kosten van de energiefactuur en de kosten verbonden aan de opvoeding van hun kinderen. Deze eenmalige premie wordt niet teruggevorderd.

5.     Oprichting van een telefoonnetwerk

In deze crisistijd zijn er heel wat ouderen die nauwelijks contact hebben met anderen. Een luisterend oor, een korte babbel: het kan dan wonderen doen! En misschien is er ook wel extra ondersteuning (boodschappen, maaltijd …) nodig voor deze ouderen. Niet iedereen is op de hoogte van het project “Hamont-Achel Helpt”.

We stellen voor dat de medewerkers van het lokaal dienstencentrum De Kring, waarin de stad en het OCMW mee in participeren, in samenwerking met de dienst ouderen, en dit samen met een aantal vrijwilligers van het dienstencentrum en buurtzorg een ‘telefoonnetwerk’ oprichten. Ze bellen alle gebruikers van de beide dienstencentra (Hamont en Achel) op. Zo blijft het contact behouden, ook al zijn de dienstencentra nu gesloten. Daarnaast worden ook alle door het OCMW gekende alleenstaanden, al dan niet uit het project buurtzorg, opgebeld.

Het OCMW of de stad Hamont-Achel staat in de voor de terugbetaling van de telefoonkosten van de vrijwilligers.

Financiële informatie

De uitgaven van de voorgestelde maatregelen zijn eerder beperkt; we ramen deze op maximaal € 10.000,00 waarvan de eenmalige “coronapremie” de belangrijkste uitgave zal zijn. Bij een schatting van 50 aanvragen komen we hier op een bedrag van € 7.500,00. De terugbetaling van de telefoonkosten van de vrijwilligers ramen we op een maximale kost van € 2.500,00.

Naast deze bijkomende niet begrote uitgaven, die later via budgetwijziging in de begroting 2020 kunnen voorzien worden, is er de personele inzet door de medewerkers om deze voorstellen in de praktijk te brengen.

Besluit

Volgend besluit wordt aan de goedkeuring van de OCMW-raad voorgelegd:

Artikel 1: De OCMW-raad van de stad Hamont-Achel ondersteunt het vijfpuntenplan om tijdens de coronacrisis de meest kwetsbare personen in Hamont-Achel te ondersteunen.

Artikel 2: De OCMW-raad van de stad Hamont-Achel geeft het Vast Bureau de opdracht om op korte termijn verdere stappen te ondernemen teneinde de mogelijkheden van het vijfpuntenplan te onderzoeken en deze zo spoedig mogelijk te realiseren.

Namens de CD&V-fractie,

 

Serge vander Linden – fractieleider

Theo Schuurmans, Guy Joosten, Ben Schuurmans, Tom Cox, Rudi Boonen, Ria Nijs, Vital Davids, Toon Duisters en Anja Driezen – OCMW- en gemeenteraadsleden

  • OCMW-welzijn

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.