Hamont-Achel, 16 april 2020

Geachte burgemeester,
Beste Rik,

In opvolging van eerder mailverkeer nam u gisteren telefonisch contact op met de vraag om voor onze fractievergadering van komende maandag samen te zitten m.b.t. de door de CD&V-fractie ingediende agendapunten n.a.v. de coronacrisis.

Onze fractie diende twee agendapunten in:

  1. Een 5 puntenplan om de meest kwetsbare personen te ondersteunen – OCMW-raad
  2. Een 10 puntenplan om de lokale economie en inwoners te ondersteunen - gemeenteraad

Dit plan werd, zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en de OCMW-raad, tijdig ingediend om op de gemeenteraad van donderdag 23 april 2020 te agenderen zodat hierover tijdens de OCMW-vergadering en gemeenteraad kan over gedebatteerd worden.

Groot was onze verwondering dat, na het indienen van onze agendapunten, de stad binnen het uur op haar website en Facebook pagina het volgende communiceert “De maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken hebben een grote financiële impact op zowel de inwoners van Hamont-Achel als de lokale handelaars. Om hen tijdens, maar ook na deze crisis zo goed mogelijk te ondersteunen, wenst het stadsbestuur 300.000 euro aan middelen in te zetten. Nog voor de gemeenteraad van donderdag 23 april wil het beleid deze plannen met alle politieke partijen binnen Hamont-Achel afstemmen om zo tot breed gedragen maatregelen te komen.

Heel wat zaken hebben noodgedwongen moeten sluiten. Daarnaast vallen ook heel wat personen hierdoor terug op technische werkloosheid. Net als de Vlaamse Overheid wil ook de stad Hamont-Achel haar steentje bijdragen. Daarom wenst men alle inwoners financieel te steunen. Later deze week wenst het stadsbestuur in overleg te gaan met alle politieke partijen in Hamont-Achel om de verschillende voorstellen van steunmaatregelen te bespreken.”

Toch wel een vreemde manier van werken en dat zeker nadat we als gemeenteraadslid vorige maand ook al via Internetgazet dienen te vernemen op welke wijze de gemeenteraad van maart 2020 georganiseerd zal worden. Bericht die naderhand diende aangepast te worden gezien het niet correct was…. Het was beter geweest om eerst afspraken te maken met alle politieke partijen rond een gemeenschappelijk overleg en dan pas te gaan communiceren in plaats van eerst de communicatie op te starten via de officiële stadskanalen, persteksten uit te sturen en gesponsorde berichten op sociale media door de schepen van communicatie en dan te handelen.

In tegenstelling tot ons volledig uitgewerkt en becijferd plan spreekt de stad van algemene maatregelen voor een bedrag van 300.000,00 euro zonder enig verdere uitwerking en over steunmaatregelen zonder in detail te gaan maar het eindbedrag is al gekend: 300.000,00 euro. Op het moment dat de stad haar perstekst uitstuurt is men nog voluit een plan aan het finaliseren waardoor men dit nog niet naar buiten kan brengen, was het plan er wel dan had men dit vast en zeker ook gecommuniceerd. Het door ons ingediend voorstel kwam uit op afgerond 375.000,00 euro en ondertussen stellen we vast dat het 2 puntenplan van de stad begroot is op 286.905,00 euro ten voordele van de inwoners.

Indien het beleid werkelijk met de oppositie van gedachten wou wisselen om tot een gedragen plan te komen voor financiële ondersteuning aan onze inwoners, handelaars, meest kwetsbare personen had men lang voor de gemeenteraad al een vraag kunnen richten om hierover een gemeenteraadscommissie virtueel samen te roepen en daar met zijn allen een daadkrachtig gedragen plan opstellen voor onze inwoners. Helaas gebeurde dit niet en schiet men nu wakker wanneer we met onze CD&V-fractie met een heel concreet en becijferd 10 puntenplan komen.

Vorige week donderdag, 9 april 2020, was er ook nog een perfecte mogelijkheid geweest om het daarover te hebben tijdens een “test ZOOM-vergadering” met alle raadsleden. Om aan deze vergadering toch wat inhoud te geven bespraken we met zijn allen, over de partijgrenzen heen, de samenwerking met onze Duitse zusterstad Strausberg. Dat vergadermoment was een ideaal moment geweest om het te hebben over de coronacrisis en een pakket steunmaatregelen voor onze inwoners. Dat was minder dan een week voor de agenda van de gemeenteraad verstuurd diende te worden en dus een ideaal moment om het over concrete steunmaatregelen te hebben. Jammer maar een gemiste kans!

Uw vraag werd gisterenavond aan al onze fractieleden voorgelegd en besproken.

Onze fractie is van oordeel dat indien wij geen twee voorstellen hadden ingediend er hoogstwaarschijnlijk geen vraag tot dialoog zou gekomen zijn gezien de eerdere mogelijkheden die er hiervoor waren niet benut werden.

Onze fractie is van oordeel dat er niet buiten de verkozen gemeenteraad nog eens een afzonderlijk overlegorgaan dient gecreëerd te worden om voor de komende gemeenteraad hierover samen te komen met een beperkte delegatie per fractie. Debatten over ingediende agendapunten voor de gemeenteraad worden door de verkozen raadsleden op de gemeenteraad, of voorafgaandelijk in een gemeenteraadscommissie, gevoerd maar niet in een beperkt comité; er wordt nog niet met volmachten bestuurd in Hamont-Achel!

Laat het duidelijk zijn, we willen met zijn allen tot een gedragen oplossing komen in het voordeel van alle inwoners van Hamont-Achel. Laten we op de gemeenteraad hierover een grondig inhoudelijk debat voeren en een voorstel zou kunnen zijn om de drie agendapunten die hierover handelen samen te bespreken en dan als gemeenteraad tot een (min of meer) eensgezind standpunt komen waar alle Hamont-Achelaren er voordeel bij hebben, want daar gaat het tenslotte om.

Met vriendelijke groeten,

Serge vander Linden
Fractieleider CD&V

  • OCMW-welzijn
  • Economie

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.