PERSTEKST

Forse belastingverhoging voor inwoners en ondernemers van Hamont-Achel om nieuw stadhuis te bouwen!

CD&V Hamont-Achel stelt vast dat, ondanks de steile ambities en ronkende verklaringen van de nieuwe meerderheid, het overgrote deel van het beleid ongewijzigd wordt verdergezet.

CD&V Hamont-Achel steunde op de gemeenteraad van donderdag 19 december 2019 dan ook heel wat maatregelen uit dit plan.

Denk maar aan de bouw van de sporthal De Koekoek op de locatie waar het CD&V-Balans beleid het destijds voorzag.

Ook inzake het sociaal beleid zijn we tevreden dat het vorige beleid volledig wordt verdergezet op het gebied van buurtzorg, buurtrestaurant, mantelzorgtoelage, dienstencentrum De Kring en dat er tevens wordt ingezet op een armoedebeleid.

Verschillende elementen uit ons verkiezingsprogramma vinden we terug in het voorliggende plan zoals:

 • De aanleg van fietsstraten en fietspaden met de nodige aandacht voor “Koning Fiets”
 • De realisatie van sporthal De Koekoek en omgevingswerken
 • De restauratie van de kapel van de Ursulinen
 • De blijvende aandacht voor de vele vrijwilligers in ons rijk verenigingsleven en dat zowel wat jeugd, senioren, sport en cultuur betreft.
 • De ontwikkeling van de Achelse Kluis op toeristisch gebied

Op enkele cruciale beleidsthema’s had de Hamont-Achelaar vast en zeker beter verdiend:

 • Hamont-Achel is één van de 20 Vlaamse pilootgemeenten wat de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen) betreft doch we merken hierin weinig concrete voorstellen in het meerjarenplan.
 • Betaalbaar wonen is en blijft belangrijk. In de beleidsvisie hoorden we nergens dat er gedacht wordt om woongebieden te ontwikkelen met de partners: Kempisch Tehuis voor sociale huurwoningen en Landwaarts voor koopwoningen. In de beleidsvisie is het aanbod van betaalbare kavels identiek als bij de vorige beleidsploeg; er werden geen nieuwe woonprojecten voorgesteld.
 • Het kloostergebouw wordt niet gerenoveerd en omgebouwd tot een thuisbasis voor tal van verenigingen die hier hun vaste stek kunnen vinden. We vinden het jammer dat in dit gebouw niet voorzien wordt in een volwaardige horecagelegenheid met binnen- en buitenterras, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om hier te ontspannen en te genieten van de prachtige kloostertuin.
 • Plannen voor de historische kloostertuin met behoud van een aantal waardevolle elementen zijn we niet tegengekomen. We voorzagen er wandelpaden en een opwaardering zodat het park zich ook leent tot het organiseren van allerlei buitenactiviteiten: “bokes” in het park, filmavond in het groen, sport- en culturele evenementen, … Het is duidelijk dat de metamorfose die er de laatste jaren op cultureel gebied was, waardoor ons stadje meer bruiste, niet verdergezet wordt en dat er minder op cultuur ingestoken zal worden wat investeringen betreft.
 • Ruimte om te ondernemen: Wat de ontwikkeling van de Loërakker tot een ambachtelijke zone betreft maken we ons zorgen daar we geen middelen vonden voor de aanleg van de infrastructuur. Aan dit tempo wordt dit vermoedelijk niet tijdens de komende zes jaren gerealiseerd.

Klap op de vuurpijl in het meerjarenplan is de bouw van een nieuw administratief centrum, zeg maar een nieuw stadhuis en dat voor een bedrag van € 5.000.000,00. Op onze vraag kon het beleid niet antwoorden waar dit voorzien wordt en er zijn hiervoor ook geen plannen maar toch wordt er € 5.000.000,00 voorzien voor een investering waar niemand om vraagt en die in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam en evenmin in de eerder voorgestelde beleidsvisie van de meerderheid.

CD&V Hamont-Achel verzet zich uitdrukkelijk tegen het financieel beleid van de komende jaren. Het voorliggende plan is immers een radicale breuk met het verleden. We hebben de indruk dat het bestuur heel enthousiast nieuwe belastingen en retributies heft om haar meerjarenplan sluitend te krijgen en aangeeft dat dit te wijten is aan verhoogde kosten voor politie en brandweer. Gelukkig trappen de Hamont-Achelaars daar niet in!

We noteren een verhoging van 16,42% op de opcentiemen (van 627 naar 730) of extra inkomsten van +/- € 4.000.000,00 voor de komende zes jaren; dat staat gelijk met gemiddeld € 34,37 per inwoner per jaar of € 206,22 voor deze legislatuur. Ook onze ondernemers zullen jaarlijks ongeveer € 200.000,00 extra dienen te betalen!

Daarnaast zijn er nog meerdere verhogingen van diverse belastingen die de ondernemers treffen:

 • +  20% voor de openingsbelasting op nachtwinkels;
 • +     5% voor de belasting op niet-geadresseerde drukwerken;
 • + 100% voor de belasting op bijna alle aanplakborden

Voor het afleveren van heel wat administratieve stukken zullen de inwoners vanaf 1 januari 2020 aanzienlijk meer dienen te betalen. Men voert een niet zichtbare belastingverhoging in op het gemeentelijk retributieaandeel voor het afleveren van de volgende documenten:

 • + 500% voor een internationaal rijbewijs
 • + 500% voor een EID KIDS-ID – identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar
 • + 400% voor een rijbewijs en voorlopig rijbewijs
 • + 122,50% voor een EID – elektronische identiteitskaart
 • + 100% voor een internationaal paspoort
 • +  50% voor een internationaal paspoort – 18 jaar
 • + 16,65% tot 150% voor de afgifte van administratieve stukken m.b.t. omgeving en wonen

Niettegenstaande een extra financiële stimulans van Vlaanderen van € 2.594.369,47 waarvan € 152.924,00 voor de responsabiliseringsbijdrage van de pensioenen en € 2.441.445,47 voor de open ruimte vindt het PRO-N-VA-beleid het toch nodig om de belastingen fors te verhogen.

Bovendien neemt het Gemeentefonds in globo ook jaarlijks toe met 3,5% waardoor de stad jaarlijks extra middelen ontvangt die beduidend hoger liggen dan de inflatie van +/- 1,5%!

De combinatie van al deze zaken doet ons concluderen dat er meer inspanningen van het stadsbestuur nodig zijn om eender welke belastingverhoging te verantwoorden. Nu kiest men voor de gemakkelijkheidsoplossing, in plaats van een efficiënt doordacht financieel beleid te voeren, en opteert men voor een doorschuifbeleid naar alle inwoners en ondernemers.

Tot slot stellen we vast dat deze beleidsploeg het meerjarenplan start met een schuld van 0,00 euro bij de stad en € 225.000,00 bij het OCMW (renteloze lening provincie Limburg voor de bouw van serviceflats) en in 2025 eindigt met een schuld van zomaar € 8.373.936,74 of € 583,31 per inwoner tegenover € 15,67 per einde 2019 en dat niettegenstaande de meer dan € 6.500.000,00 aan extra inkomsten door de financiële stimulans van Vlaanderen maar vooral door de belastingverhogingen voor alle inwoners en ondernemers van Hamont-Achel.

Door dergelijk financieel wanbeleid zijn alle inwoners van Hamont-Achel het slachtoffer van het financieel beleid van deze meerderheid. Toekomstig beleid voeren wordt moeilijker doordat deze meerderheid te veel geld leent om haar projecten te realiseren.

De CD&V-fractie keurde op de gemeenteraad deze meerjarenplanning niet goed omwille van de vele belastingverhogingen voor inwoners en ondernemers en omwille van een totaal niet gedragen bouw van een nieuw stadhuis!

Het CD&V Hamont-Achel Team,

Serge vander Linden, fractieleider – Tom Cox, afdelingsvoorzitter, Theo Schuurmans, Guy Joosten, Ben Schuurmans, Rudi Boonen, Ria Nijs, Vital Davids, Toon Duisters, Kelly Donné

Hamont-Achel, 20 december ’19

  

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.