De bestuursmeerderheid PRO/N-VA liet op de gemeenteraad van 26 september een agendapunt agenderen om het snelheidsregime op alle gemeentelijke wegen naar 50 km/u te brengen, naast de bestaande zones rond de schooltoegangen waar zone 30 geldt.

CD&V uitte tijdens deze raadzitting stevige bezwaren op deze voorgestelde maatregelen aangezien het dossier dat door het schepencollege, en burgemeester Rijcken in het bijzonder, werd voorgesteld eigenlijk onbestaande bleek. Het dossier bevatte op geen enkele manier objectieve gegevens op basis waarvan de voorgestelde maatregel werd voorgesteld. Er werd enkel verwezen naar het feit dat ‘het algemeen geweten is dat er te hard gereden wordt in de woonstraten’ of ‘er zijn bewoners die klagen over te hoge snelheid’. CD&V Hamont-Achel ontkent noch dat onveiligheidsgevoel, noch de bezorgdheid van bewoners, maar is wel van oordeel dat zo’n dossier grondig moet voorbereid worden door het schepencollege en de gemeentediensten alvorens zo’n maatregel te nemen. Je kan een gemeente nu eenmaal niet deftig besturen als je maatregelen ‘louter op het gevoel’ wil invoeren. De gemeenteraad oordeelde dan ook dat het dossier te onvolledig was om het te kunnen behandelen waarop het punt van de agenda gehaald werd.

CD&V Hamont-Achel stelde niet minder dan 18 pertinente vragen tijdens de gemeenteraadszitting, waaronder de vraag waarom het stadsbestuur geen informatievergadering organiseerde over zulk een belangrijke materie.

CD&V Hamont-Achel wil het stadsbestuur dan ook graag een helpende hand toesteken door een uitvoerige infoavond te organiseren waar verkeersdeskundige Philip Vaneerdewegh – die overigens geboren en getogen Hamontenaar is – zal uitleggen hoe een snelheidsplan op gemeentelijk niveau best aangepakt wordt. En uiteraard willen we ook de burgers aan het woord laten om hun mening te uiten over de plannen van het stadsbestuur.

Graag heten we u van harte welkom op deze inspraakavond op maandag 18 november om 20u00 in de grote zaal van PC de burg!

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.